07.30 Таңжарық
09.00 Апта (қаз)
09.45 Люди и страны мира
10.00 Апта (рус)
10.45 Бай-қуатты болайық!
11.20 Полиция қызметі
11.40 Құтқару қызметі
13.00 Талқы. Тікелей эфир
14.00 Полиция қызметі
14.20 Д/ф «Археология жұмбақтары»
14.50 "Нұр-Мұқасан" анамблінің концерті
16.45 Ем болсын
17.00 Жаңалықтар
17.20 Новости
17.35 Арнайы репортаж
17.35 Единый народ
17.35 SportTime
18.00 Шашу
18.50 SANTE-L.KZ
19.00 Жүрегім сізге аманат
19.45 Ән тарих
20.00 Жаңалықтар
20.35 Тұжырым
21.05 Жетісу жұмбақтары
21.30 Новости
22.10 Болмыс
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости
07.05 Ән әлемі
07.30 Таңжарық
09.00 Жаңалықтар
09.35 Новости
10.10 Ем болсын
10.30 Тұжырым
11.10 Жүрегім сізге аманат
12.00 Шашу
12.50 SANTE-L.KZ
13.00 Талқы. Тікелей эфир
13.45 Ем болсын
14.00 Болмыс
14.45 Жетісу жұмбақтары
15.05 Қ. Әбдильдинаның концерті
16.45 16.45 Ем болсын
17.00 Жаңалықтар
17.20 Новости
17.35 SportTime
18.00 Шашу
18.50 SANTE-L.KZ
19.00 Жүрегім сізге аманат
20.00 Жаңалықтар
20.35 Тұжырым
21.05 Тарихи тұлғалар
21.15 Ән әлемі
21.30 Новости
22.10 Болмыс
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости
17.20 Новости
17.35 Желі Kz
18.00 Шашу
18.50 SANTE-L.KZ
19.00 Жүрегім сізге аманат
20.00 Жаңалықтар
20.35 Тұжырым
21.00 Ұлт пен рух
21.30 Новости
22.10 Болмыс
23.00 Жаңалықтар

Байланыс

Координатор: 8 (7282) 41 09 39

Жаңалықтар: 8 (7282) 41 09 52

Жарнама: 41 09 47, 41 09 49

040000, Талдықорған қаласы, Балапанов көшесі, 28.