• Редактор, жүргізуші
  • Редактор, жүргізуші
  • "SportTime" бағдарламасының жүргізушісі
  • Шеф-редактор
  • "АПТА" бағдарламасының жүргізуші-редакторы
  • "АПТА" бағдарламасының жүргізуші-редакторы
  • Шеф-редактор, жүргізуші
  • Шеф-редактор, жүргізуші
  • Жаңалықтар бөлімінің бас редакторы

Байланыс

Координатор: 8 (7282) 41 09 39

Жаңалықтар: 8 (7282) 41 09 52

Жарнама: 41 09 47, 41 09 49

040000, Талдықорған қаласы, Балапанов көшесі, 28.